iPhone Screenshots

Description

Credwn fod y Gymraeg yn iaith brydferth sy’n haeddu cael ei chadw’n fyw. Trwy helpu mwy o bobl i gadw mewn cysylltiad yn eu mamiaith, gallwn wneud hyn. Rydym wedi datblygu Clecs i gynorthwyo siaradwyr Cymraeg i gyfathrebu yn eu hiaith eu hunain oherwydd fel Cymry Cymraeg, mae ganddynt hawl i wneud hynny.
Cefnogwch y defnydd o’r Gymraeg ar draws y cyfryngau cymdeithasol drwy gefnogi Clecs

We believe the Welsh Language is beautiful and deserves to be kept alive. By helping more people to stay connected by their mother tongue, this can happen. We've developed Clecs to help Welsh speakers communicate in their own language because as a Welsh person, it is their right to be able to do so.
Support the use of the Welsh language throughout social media by supporting Clecs

Ratings and Reviews

Gwych!

Jack2345fbns

Mae angen ffor o gysylltu clec gyda Facebook neu/a Trydar i allu ffrindio ein ffrindiau. Fel arall, does na'm ffordd hawdd o ffeindio pobl rwy'n nabod. 'Sa bywgraffiad fyr yn handi hefyd.

Information

Seller
Clecs Media Ltd
Size
5.5 MB
Compatibility
Requires iOS 7.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.
Languages
English
Age Rating
Rated 4+
Copyright
© Clecs Media Ltd
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

You May Also Like