Screenshots

Description

Ap Cymraeg ail iaith ac adnodd ar-lein i athrawon a disgyblion (11-18 oed) yw Dreigiau Dinas Emrys. Bydd yr ap yn datblygu sgiliau iaith Gymraeg mewn ffordd ddifyr a hwyliog. Mae'n seiliedig ar stori Gwrtheyrn, y brenin Brythonig o'r 5ed ganrif a oedd eisiau codi caer yn Eryri i warchod ei bobl rhag y Sacsoniaid.

Datblygwyd y gêm ar y cyd â Llywodraeth Cymru, arbenigwyr iaith Gymraeg, datblygwyr Red Ninja a disgyblion ac athrawon o:

Ysgol John Bright, Llandudno, Ysgol Cardinal Newman, Pontypridd ac Ysgol Eastern High, Caerdydd.

Yn cynnwys:

• Lefelau hawdd, canolig ac anodd ar gyfer gwahanol alluoedd
• Cynnwys addas ar gyfer CA3 & CA4, wedi ei ddarparu a'i werthuso gan athrawon
• Geirfa ac acenion gogleddol neu ddeheuol yn ôl eich dewis
• Gêm sillafu ar ffurf llusgo-a-gollwng - yn erbyn y cloc
• Themâu cwricwlaidd
• Lleisio gan yr actor proffesiynol, Llŷr Ifans
• Adran adolygu sillafu
• Tudalen i gymharu sgôr

Mae ap arall i gyd-fynd â Dreigiau Dinas Emrys, sef ap Guto Nyth Brân ar gyfer ysgolion cynradd.

Ariannwyd yn rhannol gan Lywodraeth Cymru fel rhan o'i rhaglen gomisiynu adnoddau addysgu a dysgu Cymraeg a dwyieithog.

*************************************************************************************************************************

Dreigiau Dinas Emrys is a FREE Welsh second language app and online resource for teachers and pupils (11-18 years old). The app will develop Welsh language skills in an interesting and fun-filled way. The game is based on the story of Gwrtheyrn, the 5th century king of the Celtic Britons who wanted to build a fortress in Snowdonia to protect his people against the Saxons. Each night, after the builders had gone home, the walls would collapse owing to the antics of two dragons underground at Dinas Emrys.


The game was developed in association with The Welsh Government, Welsh language specialists, Red Ninja developers and the pupils and teachers of:

Ysgol John Bright, Llandudno, Cardinal Newman, Pontypridd and Eastern High, Cardiff

Features:

• Easy, medium and hard levels to suit varying learning abilities
• KS2 & KS4 teacher authored and evaluated content
• North and South Welsh content
• Drag and drop spelling game against the clock
• Curricular related topics
• Audio by professional actor Llŷr Ifans
• Learners’ spelling review section
• High score Leaderboard


Dreigiau Dinas Emrys has a complementary Welsh Language App for Primary schools called Guto Nyth Brân

Part funded by the Welsh Government as part of its Welsh and bilingual teaching and learning resources commissioning programme

Information

Seller
Splinter (C) Ltd
Size
214.7 MB
Category
Education
Compatibility

Requires iOS 6.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.

Languages

English

Age Rating
Rated 4+
Copyright
© 2015 Splinter ( c ) Limited
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like