iPad Screenshots

Description

Practas fonaigs bhunaiteach Ghàidhlig gu furasta leis an app eadar-obrachail againn. Chaidh an app a dhealbhadh mar thaic do sgoilearan a tha a’ faighinn grèim air prìomh sgilean leughaidh agus litreachaidh. Tha na ceithir gnìomhan a’ daingneachadh coimeasgadh, briseadh an-àird, tuigsinn agus dèanamh sheantansan. Le eòlas siùbhlach air litrichean agus fuaimean bunaiteach, agus grèim math air na sgilean bunaiteach, bidh misneachd aig sgoilearan feuchainn air leughadh agus sgrìobhadh. Tha sinn an dòchas gum bi an app seo feumail!

Practice basic Gaelic phonics with our easy to use interactive app. This app has been designed to help learners master the key skills of reading and spelling. The four activities consolidate blending, segmenting, comprehension and sentence building. Knowing basic letters and sounds to automaticity and having a good grasp of basic skills enables learners to approach reading and writing with confidence. We hope you will find this app useful!

Information

Seller
Storlann Naiseanta na Gaidhlig
Size
86.5 MB
Category
Education
Compatibility

Requires iOS 8.0 or later. Compatible with iPad.

Languages

English

Age Rating
Rated 4+
Copyright
© Stòrlann
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like