Screenshots

Description

Mae Guto Nyth Brân yn ap ac yn adnodd arlein RHAD AC AM DDIM ar gyfer athrawon a disgyblion (5-11 oed). Bydd yr ap yn datblygu sgiliau iaith Gymraeg mewn ffordd ddiddorol a hwyliog. Yn gefndir i'r gêm mae Guto Nyth Brân, yr athletwr chwedlonol o ardal Pontypridd yn y 18fed ganrif.

Datblygwyd y gêm ar y cyd â Llywodraeth Cymru, arbenigwyr iaith Gymraeg, datblygwyr Red Ninja a disgyblion ac athrawon o:

Ysgol Maelgwn, Cyffordd Llandudno, Ysgol Gynradd Gymunedol Woodlands, Cwmbrân ac Ysgol Gynradd Trowbridge, Caerdydd.

Mae'r ap yn cynnwys darluniau hyfryd o'r holl gymeriadau, a bydd y gêm yn cynnig profiad difyr i blant er mwyn eu hannog i ddefnyddio'r iaith Gymraeg.

Yn cynnwys:

• Lefelau hawdd, canolig ac anodd ar gyfer gwahanol alluoedd
• Cynnwys addas ar gyfer CA1 & CA2, wedi ei ddarparu a'i werthuso gan athrawon
• Geirfa ac acenion gogleddol neu ddeheuol yn ôl eich dewis
• Gêm sillafu hawdd ar ffurf llusgo-a-gollwng
• Map o'r râs er mwyn dangos cynnydd y chwaraewyr
• Themâu cwricwlaidd
• Lleisio gan yr actor proffesiynol, Llŷr Ifans
• Adran adolygu sillafu
• Tudalen i gymharu sgôr

Mae ap arall i gyd-fynd â Dreigiau Dinas Emrys, sef ap Guto Nyth Brân ar gyfer ysgolion cynradd.

Ariannwyd yn rhannol gan Lywodraeth Cymru fel rhan o'i rhaglen gomisiynu adnoddau addysgu a dysgu Cymraeg a dwyieithog.

*************************************************************************

Guto Nyth Brân is a Welsh second language app and online resource for teachers and pupils (5-11 years old) that will develop Welsh language skills in an interesting and fun-filled way. The game is based on the story of Guto Nyth Brân, a legendary 18th century athlete from the Pontypridd area.

The game was developed in association with The Welsh Government, Welsh language specialists, Red Ninja developers and the pupils and teachers of:

Ysgol Maelgwn, Llandudno Junction, Woodlands Community Primary School, Cwmbrân and Trowbridge Primary School, Cardiff.

Featuring beautifully illustrated characters and fun gameplay, the app will encourage children to engage with the Welsh language.

Features:

• Easy, medium and hard levels to suit varying learning abilities
• KS1 & KS2 teacher authored and evaluated content
• North and South Welsh content
• Easy drag and drop spelling game
• Race map screen that shows players’ progress
• Curricular related topics
• Audio by professional actor Llŷr Ifans.
• Learners’ spelling review section
• High score Leaderboard

Guto Nyth Brân has a complementary Welsh Language App for Secondary schools called Dreigiau Dinas Emrys.

Part funded by the Welsh Government as part of its Welsh and bilingual teaching and learning resources commissioning programme.

Ratings and Reviews

2.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Information

Seller
Splinter (C) Ltd
Size
501.1 MB
Category
Education
Compatibility

Requires iOS 6.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.

Languages

English

Age Rating
Rated 4+
Copyright
© 2015 Splinter ( c ) Limited
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like