iPad Screenshots

Description

Kombank tBank je verzija Kombank WEB E-Bank servisa u potpunosti prilagodjena tablet platformama.

Kombank tBank servis vam omogućava:

• Proveru stanja, prometa i izvoda po tekućim računima, računima dinarske i devizne štednje i platnim karticama
• Proveru salda, anuitetnog plana i uplata po vašim kreditima
• Obavljanje svih vrsta bezgotovinskih transakcija

• Interni prenos sredstava sa jednog na drugi dinarski ili devizni račun
• Izmirivanje obaveza po platnim karticama
• Menjačke poslove, kupovinu i prodaju deviza
• Uvid u kursnu listu

*Napomena – Za autentifikaciju na Kombank tBank aplikaciju koristite korisničko ime i lozinku koje koristite za pristup WEB E-Bank browser aplikaciji.

Kombank tBank is a version of Kombank WEB E-Bank service adjusted for usage on tablet platforms.

Kombank tBank service offers you the following options:

• To check balance, turnover and statements on your current accounts, your RSD and foreign currency savings accounts and your payment cards
• To check balance, annuity plan and list of payments made on your credits
• To perform all types of non-cash transactions

• To make internal transfer of funds among RSD or FX accounts
• To discharge liabilities on your payment cards
• To perform FX exchange operations
• To gain access to exchange rate list

*Note – For the login to Kombank tBank application use the same username and password you use to login to WEB E-Bank browser application.

What's New

Version 3.1

Unapredjenje aplikacije.

Information

Seller
Komercijalna banka AD Beograd
*WEA.AppPages.Size*
9.7 MB
Category
Finance
Compatibility
Requires iOS 5.1.1 or later. Compatible with iPad.
Languages
English
Age Rating
Rated 4+
Copyright
© Komercijalna banka AD Beograd
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like