iTunes

Opening the iTunes Store.If iTunes doesn’t open, click the iTunes icon in your Dock or on your Windows desktop.Progress Indicator
Opening the iBooks Store.If iBooks doesn't open, click the iBooks app in your Dock.Progress Indicator
iTunes

iTunes is the world's easiest way to organize and add to your digital media collection.

We are unable to find iTunes on your computer. To download the free app Learn Cymraeg Gogledd - Mynediad by Moilin Cyf, get iTunes now.

Do you already have iTunes? Click I Have iTunes to open it now.

I Have iTunes Free Download

Learn Cymraeg Gogledd - Mynediad

By Moilin Cyf

This app is only available on the App Store for iOS devices.

Description

LearnCymraeg Mynediad Level 1
This is a Welsh language app for beginners. A description of the features is available below.
Dyma Ap Cymraeg i ddysgwyr. Mae disgrifiad o'r nodweddion ar gael isod.

The first four modules aim to give you the basis that you will need to start speaking Welsh, providing you with basic Welsh to use daily.

The app will enable you to:
Learn grammar and vocabulary with each unit to build your language skills.
Have fun learning with a variety of activities.
Develop your new skills by answering questions.
Complete sentences to familiarise yourself with different forms.
Play some games such as Hangman and Wordsearch.
Try to beat your score, then share the score on Facebook, Twitter or email.
Remember to look out for higher levels in the future.


Mae’r pedwar lefel cyntaf yn eich cyflwyno i’r iaith sydd ei hangen arnoch i ddechrau siarad Cymraeg, drwy gyflwyno geirfa a brawddegau defnyddiol i’w defnyddio o ddydd i ddydd.

Yn yr ap mae cyfle i:
Ddysgu gramadeg a geirfa gyda phob uned ac i adeiladu ar eich sgiliau iaith.
Gael hwyl gydag amryw o weithgareddau.
Ddatblygu eich sgiliau iaith newydd drwy ateb cwestiynau.
Gwblhau brawddegau ac ymgyfarwyddo gyda ffurfiau gwahanol.
Chwarae gemau fel ‘Hangman’ neu Chwilair.
Ceisiwch guro eich sgôr, yna ei rannu ar Facebook, Twitter neu e-bost.
Cofiwch gadw llygad am lefelau uwch yn y dyfodol.

What's New in Version 1.0.5

Branding update. Content tweaks.

Brandio newydd. Newid bach i'r cynnwys.

iPhone Screenshots

iPhone Screenshot 1
iPhone Screenshot 2
iPhone Screenshot 3
iPhone Screenshot 4
iPhone Screenshot 5
Learn Cymraeg Gogledd - Mynediad
View in iTunes
  • Free
  • Category: Education
  • Updated:
  • Version: 1.0.5
  • Size: 247 MB
  • Language: English
  • Developer:

Compatibility: Requires iOS 7.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.

Customer Ratings

This application has not received enough ratings to display a summary.
All Versions: