iTunes

Opening the iTunes Store.If iTunes doesn’t open, click the iTunes icon in your Dock or on your Windows desktop.Progress Indicator
Opening the iBooks Store.If iBooks doesn't open, click the iBooks app in your Dock.Progress Indicator
iTunes

iTunes is the world's easiest way to organize and add to your digital media collection.

We are unable to find iTunes on your computer. To download the free app Llond Ceg by Galactig, get iTunes now.

Do you already have iTunes? Click I Have iTunes to open it now.

I Have iTunes Free Download

Llond Ceg

By Galactig

This app is only available on the App Store for iOS devices.

Description

App dwyieithog sy’n cynnig cymorth a chyngor i blant a phobl ifanc gan eu cyfoedion gydag awgrymiadau defnyddiol, clipiau fideo gan bobl ifanc yn trafod profiadau personol a dolenni i gael cymorth arbenigol.

O ddelio â straen gwaith cartref i rieni yn ysgaru, o secstio i hunan anafu; mae’r app yn taclo’r materion MAWR a bach mae plant yn eu hwynebu. Mae animeiddiadau yn rhoi cyfle i ddefnyddwyr benderfynu ar ddiweddglo i benbleth ein cymeriadau yn “Be wnai?”, wynebau cyfarwydd yn rhannu profiadau cyfrinachol o’r gusan gyntaf i fwlio yn ogystal â Doctoriaid ifanc yn trafod pynciau fel y glasoed ac iechyd yn agored.

Themâu:
* Cyfryngau Cymdeithasol – bwlio ar y we, secstio, bod yn saff ar y we
* Fy Nghorff - glasoed
* Teulu – gwahanu, ysgariad, teulu cymysg, brodyr a chwiorydd
* Lles – straen, pwysau, gorbryder, hunan anafu, iechyd meddwl
* Perthnasau – ffrindiau, torri calon, cusan gyntaf, perthnasau, atal cenhedlu
* Hunan Ddelwedd – hunan hyder, hunan werth, delwedd
* Iechyd – diet cytbwys, bwyd, cadw’n heini, anorecsia, ysmygu, alcohol
* Anawsterau Bywyd – pwysau gan gyfoedion, profedigaeth, anabledd, dyslecsia, bwlio

Mae’r App yn cyd-fynd â chyfres Llond Ceg:- rhaglenni ffeithiol i blant ar S4C wedi'u cyflwyno gan Aled Haydn Jones o Surgery Radio 1, Kizzy Crawford a Geraint Hardy.

www.s4c.cymru/llondceg

ADNODD ADDYSG GWYCH i ATHRAWON, RHIENI, PLANT a PHOBL IFANC.
Mewn partneriaeth â Childline, NSPCC a Chomisiynydd Plant Cymru. Cynhyrchiad Green Bay Media i S4C / Cynhyrchwyd gan Llinos Griffin-Williams / Seicotherapydd Ymgynghorol Dr Aaron BalickA FREE bilingual Advice App crammed full of help and peer advice about all the things that really matter to young people. From dealing with homework stress to parents getting divorced, sexting to self-harm the app tackles all the BIG and small issues that children are faced with today. Offering lots of useful tips, video clips full of help and advice from young people talking about their own experiences and links to specialist support. Also including animation clips giving YOU the option to make the decision about our characters dilemma in “What should I do?”. Video clips of familiar faces sharing their secret experiences from first kisses to bullying and young Doctors speaking openly about issues such as puberty and health.
Themes:
* Social Media - Cyber Bullying, sexting, online safety
* My Body – Puberty
* Family – Separation, Divorce, blended families, Siblings
* Well-being – Stress, pressure, anxiety, depression, self-harm, mental health
* Relationships – Friendships, Broken hearts, First Kisses, Relationships, Contraception
* Self-Image – Self Confidence, self-worth, image
* Health – Exercise, Balanced diets/food, anorexia, smoking, alcohol
* Life Challenges – peer pressure, loss, disability, dyslexia, bullying

The App accompanies the S4C Children’s Factual series ‘Llond Ceg’ presented by Radio 1’s Surgery presenter Aled Haydn Jones, co-presented by Kizzy Crawford and Geraint Hardy.

www.s4c.cymru/llondceg

EXCELLENT EDUCATIONAL RECOURCE for TEACHERS, PARENTS , CHILDREN and YOUNG PEOPLE.
Created in partnership with Childline , NSPCC and the Children’s Commissioner for Wales. A Green Bay Production for S4C / Produced by Llinos Griffin-Williams / Consultant Psychotherapist Dr Aaron Balick

What's New in Version 2.0

Diweddaraid i gyd fynd â chyfres newydd o Llond Ceg gyda 8 o bynciau newydd, fideos a dramâu wedi eu hanimeiddio!

Updated for the new series of Llond Ceg with 8 new topics, videos and animated dramas!

Screenshots

iPhone Screenshot 1
iPhone Screenshot 2
iPhone Screenshot 3
iPad Screenshot 1
iPad Screenshot 2
iPad Screenshot 3
iPad Screenshot 4
Llond Ceg
View in iTunes
This app is designed for both iPhone and iPad
  • Free
  • Category: Lifestyle
  • Updated:
  • Version: 2.0
  • Size: 45.9 MB
  • Language: English
  • Developer:
Rated 12+ for the following:
  • Infrequent/Mild Sexual Content and Nudity

Compatibility: Requires iOS 6.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.

Customer Ratings

This application has not received enough ratings to display a summary.