iTunes

Opening the iTunes Store.If iTunes doesn’t open, click the iTunes icon in your Dock or on your Windows desktop.Progress Indicator
Opening the iBooks Store.If iBooks doesn't open, click the iBooks app in your Dock.Progress Indicator
iTunes

iTunes is the world's easiest way to organize and add to your digital media collection.

We are unable to find iTunes on your computer. To download the free app Traffic Wales Traffig Cymru by Welsh Government, get iTunes now.

Do you already have iTunes? Click I Have iTunes to open it now.

I Have iTunes Free Download
iTunes for Mac + PC

Traffic Wales Traffig Cymru

By Welsh Government

Open iTunes to buy and download apps.

Description

Traffic Wales brings you the latest updates and camera images from Wales' motorways and major trunk roads in this free, bilingual app.

View latest disruptions and spread the word by sharing traffic alerts and pictures with your contacts. Save your favourite journeys and set notifications to check the traffic before you travel. Opt in to provide your journey data and help us predict journey times for users of this service in the future. Use the SOS feature to report incidents or to call for help if you break down but cannot reach an emergency telephone.

This app covers roads managed by the Welsh Government (Wales’ motorways and major A-roads). Local roads are managed by local authorities. Trunk road and motorway information for England is provided up to approx. 20 miles from the Wales/England border and is supplied by the Highways Agency.
 
Remember: do not use your mobile phone while driving. This app is designed for use before you travel.
 
Traffic Wales is the Welsh Government’s traffic information service run by Amey and URS in collaboration with the South Wales and North and Mid Wales Trunk Road Agencies.


Mae Traffig Cymru'n rhoi'r wybodaeth a'r lluniau camera diweddaraf i chi o draffyrdd a chefnffyrdd Cymru ar yr ap dwyieithog hwn yn rhad ac am ddim.

Gallwch weld y tagfeydd diweddaraf a dweud wrth bawb trwy rannu newyddion a lluniau o draffig gyda'ch cysylltiadau. Cadwch eich hoff siwrneiau gan osod hysbysiad i wirio'r traffig cyn i chi gychwyn. Optiwch i mewn i roi data'ch siwrnai a'n helpu ni i ragfynegi amserau teithio i ddefnyddwyr y gwasanaeth hwn yn y dyfodol. Defnyddiwch y nodwedd SOS i adrodd am ddigwyddiadau neu i alw am gymorth os yw'ch cerbyd yn torri a'ch bod yn methu cyrraedd ffôn argyfwng.

Mae'r ap hwn ar gyfer ffyrdd a reolir gan Lywodraeth Cymru (traffyrdd a chefnffyrdd Cymru). Awdurdodau lleol sy'n rheoli ffyrdd lleol. Mae gwybodaeth am briffyrdd a thraffyrdd yn Lloegr ar gael ar gyfer hyd at 20 milltir y tu hwnt i'r ffin rhwng Cymru a Lloegr ac yn cael ei darparu gan yr Asiantaeth Priffyrdd.

Cofiwch: peidiwch â defnyddio'ch ffôn symudol wrth yrru. Mae'r ap hwn i'w ddefnyddio cyn i chi deithio.

Traffig Cymru yw gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru a reolir gan Amey ac URS ynghyd ag Asiantaethau Cefnffyrdd De, Gogledd a Chanolbarth Cymru.

What's New in Version 2.0.3

CCTV and map icons restored for iOS 10
CCTV ac eiconau map wedi eu hadfer ar gyfer iOS 10

iPhone Screenshots

iPhone Screenshot 1
iPhone Screenshot 2
iPhone Screenshot 3
iPhone Screenshot 4
Traffic Wales Traffig Cymru
View in iTunes
  • Free
  • Category: Travel
  • Updated:
  • Version: 2.0.3
  • Size: 11.3 MB
  • Language: English
  • Developer:

Compatibility: Requires iOS 8.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Customer Ratings

We have not received enough ratings to display an average for the current version of this application.
All Versions: