14 τραγούδια, 41 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
2:49
3:41
2:32
2:17
3:24
5:05
2:33
2:47
1:53
2:41
2:37
2:30
2:41
4:00

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν