18 τραγούδια, 59 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
3:22
2:49
3:27
3:23
3:09
3:00
3:40
3:01
3:19
3:18
3:00
3:57
3:08
3:08
3:17
2:45
17 3:26
18 3:54

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν