20 τραγούδια, 2 ώρες, 5 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
9:03
2:49
5:17
5:29
8:35
11:44
4:34
6:43
7:48
3:07
12:04
3:05
10:25
3:15
5:16
5:33
6:18
6:13
3:10
4:45

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν