12 τραγούδια, 42 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
2:55
3:53
3:31
3:25
4:06
3:14
3:14
4:21
2:55
3:37
3:36
3:18

Τραγούδια

Άλμπουμ