6 τραγούδια, 22 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
2:54
3:55
3:51
3:46
3:58
3:59

Τραγούδια

Άλμπουμ