14 τραγούδια, 43 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
3:03
3:02
3:01
2:38
3:10
4:10
2:48
2:25
3:52
2:52
2:18
2:50
3:09
3:52

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν