9 τραγούδια, 44 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
2:43
4:52
4:05
3:13
5:52
5:32
6:04
5:02
7:10

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν