18 τραγούδια, 1 ώρες, 7 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
3:09
4:01
3:42
4:20
3:58
3:07
3:41
4:32
3:16
4:14
3:32
4:23
3:23
2:06
3:44
3:48
5:03
3:28

Τραγούδια

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν