19 τραγούδια, 1 ώρες, 8 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
3:35
3:27
3:37
4:07
3:54
3:37
3:45
3:55
3:57
3:39
3:11
3:39
4:07
4:15
3:40
2:39
3:02
2:33
3:48

Κορυφαία τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν