12 τραγούδια, 48 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
3:15
3:56
4:19
3:18
3:55
4:18
4:58
3:06
4:38
3:57
4:00
4:45

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν