12 τραγούδια, 51 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
3:52
4:28
4:29
5:00
3:23
5:52
4:10
3:58
3:49
3:07
3:36
5:45

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν