22 τραγούδια, 1 ώρες, 35 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
2:28
5:39
2:19
2:13
5:16
3:05
2:26
4:22
3:50
4:52
7:14
3:02
1:23
3:12
6:42
9:40
4:45
6:57
3:37
5:15
1:53
5:19

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν