11 τραγούδια, 37 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
2:51
2:47
2:56
3:15
3:57
3:38
3:33
3:01
3:02
4:59
3:13

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν