16 τραγούδια, 48 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
3:01
3:08
3:12
3:08
3:17
3:34
2:54
3:36
3:36
1:11
3:26
3:58
2:16
3:07
2:39
2:19

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν