12 τραγούδια, 43 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
7:20
3:08
2:56
4:18
3:59
3:32
3:21
2:05
2:42
3:19
2:56
3:50

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν