21 τραγούδια, 43 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
1:55
1:57
1:44
1:04
2:06
4:51
1:32
3:30
1:34
0:52
1:07
1:10
2:00
2:02
1:36
2:20
2:15
2:11
3:03
2:25
2:45

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν