9 τραγούδια, 32 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
3:25
3:39
3:54
2:55
4:27
3:25
3:31
3:17
4:16

Τραγούδια

Άλμπουμ