12 τραγούδια, 58 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
4:24
4:51
7:19
3:59
5:43
4:42
5:00
5:41
2:58
5:42
5:26
3:04

Τραγούδια