14 τραγούδια, 53 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
3:50
3:32
3:30
3:15
2:58
3:39
3:00
3:45
4:41
5:12
3:43
4:05
3:57
4:05

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν