24 τραγούδια, 1 ώρες, 36 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
3:42
4:16
3:36
4 3:48
4:05
6 3:12
7 4:18
8 4:24
3:49
10 4:06
4:39
3:13
3:39
2 3:56
6:30
4 4:01
5 3:56
5:15
2:58
8 5:04
9 4:28
10 2:52
3:20
12 3:45

Κορυφαία τραγούδια

Άλμπουμ

Κορυφαία βίντεο

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν