18 τραγούδια, 52 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
2:54
2:14
3:05
2:03
2:06
2:50
1:52
2:27
4:24
3:22
3:24
3:51
2:19
2:24
1:42
2:41
6:21
3:00

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν