11 τραγούδια, 41 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
4:30
5:02
4:02
4:03
3:43
3:14
3:31
3:44
2:10
3:08
4:11

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν