10 τραγούδια, 50 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
6:50
4:34
5:05
5:40
5:43
4:52
4:12
5:42
4:13
3:56

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν