10 τραγούδια, 35 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
4:16
3:40
2:59
2:57
4:12
3:58
3:03
3:25
3:47
2:44

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν