19 τραγούδια, 1 ώρες, 16 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
3:32
3:59
4:24
3:39
3:50
3:29
3:38
4:01
3:27
3:55
3:41
3:46
4:05
3:13
5:01
3:58
3:42
3:56
6:57

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν