11 τραγούδια, 40 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
3:31
2:49
3:34
3:34
4:07
3:10
4:14
3:57
3:53
3:38
4:02

Τραγούδια

Άλμπουμ