20 τραγούδια, 53 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
2:54
2:26
2:34
3:04
3:02
3:05
2:37
2:50
2:21
2:43
2:08
2:23
3:09
2:13
2:18
2:24
2:53
2:37
2:40
3:15

Κορυφαία τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν