27 τραγούδια, 2 ώρες, 23 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
1:21
3:22
4:00
4:30
4:43
4:02
13:18
1:47
6:59
4:14
3:31
5:02
3:22
4:40
1:07
5:08
5:10
4:22
5:03
5:08
5:15
4:40
13:37
5:13
4:43
5:04
13:51

Κορυφαία τραγούδια

Άλμπουμ

Κορυφαία βίντεο

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν