24 τραγούδια, 2 ώρες, 13 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
5:51
4:25
4:45
6:58
4:54
5:30
4:45
7:46
6:43
5:26
1:18
5:26
4:29
4:49
4:04
4:46
7:32
8:09
8:38
10:26
4:25
4:45
2:08
5:53

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν