23 τραγούδια, 1 ώρες, 38 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
6:17
3:36
4:48
5:14
4:20
3:31
5:25
2:50
3:19
3:03
4:44
3:48
3:54
4:44
3:21
3:50
3:51
4:17
3:33
3:17
7:35
4:56
4:43

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν