12 τραγούδια, 49 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
4:13
3:18
4:37
4:17
4:13
4:03
4:23
4:13
4:44
3:33
3:37
4:38

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν