14 τραγούδια, 56 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
4:46
4:03
3:37
4:34
3:22
4:11
4:47
4:09
3:35
3:52
4:05
3:52
4:06
3:38

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν