10 τραγούδια, 40 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
3:55
4:04
4:16
4:17
4:06
3:40
4:26
3:39
4:30
3:42

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν