12 τραγούδια, 55 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
4:28
3:29
7:22
3:43
6:12
3:56
2:22
4:26
3:53
5:42
4:50
5:06

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν