11 τραγούδια, 40 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
3:35
3:48
4:23
4:04
3:27
3:59
4:59
2:56
3:40
3:27
2:31

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν