14 τραγούδια, 45 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
2:20
3:03
3:27
3:08
3:15
2:46
3:12
3:35
3:45
3:19
2:26
4:30
3:30
3:20

Κορυφαία τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν