12 τραγούδια, 38 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
2:59
2:46
4:10
2:15
3:47
3:45
3:02
4:04
2:28
3:53
3:13
2:34

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν