24 τραγούδια, 1 ώρες, 32 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
2:14
3:12
4:09
4:05
3:18
2:46
3:54
4:24
3:36
2:34
3:36
4:07
3:30
4:01
3:14
4:45
4:53
4:32
4:06
5:12
3:13
3:32
3:49
5:28

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν