13 τραγούδια, 43 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
3:20
3:48
3:31
2:36
3:25
3:30
2:57
2:55
3:28
3:05
3:35
3:22
3:42

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν