11 τραγούδια, 47 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
4:31
4:48
3:38
5:41
4:21
4:06
3:27
3:40
4:01
4:29
4:27

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν