18 τραγούδια, 1 ώρες, 8 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
2:37
3:56
3:01
5:41
4:06
4:38
3:56
3:54
1:41
4:08
4:16
4:33
3:56
4:30
3:32
4:29
1:32
3:51

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν