14 τραγούδια, 53 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
3:19
5:03
3:49
4:08
5:08
1:31
4:32
4:08
3:50
1:16
4:41
3:53
3:08
5:08

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν